วิสัยทัศน์และคุณค่าของเรา

วิสัยทัศน์

จากการที่เรามุ่งมั่นที่จะขยายงานบริการของเราในประเทศไทย ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์ดำเนินกิจการเพื่อผลักดันบริษัทให้เป็นที่ต้องการจากการให้บริการที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทของเรายังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ เรานำเสนอความเชี่ยวชาญ การบริการที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด คุณภาพสินค้าที่ดีเลิศ และการบริหารเวลาการทำงานที่ดีในการผลิตงานให้ลูกค้า

 

คุณค่า

ความสำเร็จของยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์คือการที่เราได้รับความเชื่อถือในการให้บริการที่มีคุณภาพระดับสูงให้แก่ลูกค้าของเรา พวกเราขอให้คำมั่นว่าจะมุ่งรักษาและพัฒนาบริการของเราอย่างต่อเนื่อง
ทุกบริการที่เราทำในนามของบริษัทนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าหลักของบริษัทของเรา:

 

การให้บริการลูกค้าที่โดดเด่น

พวกเรากระตือรือร้นเป็นอย่างมากต่อการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า และนำความสำเร็จมาสู่คู่ค้า รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆร่วมกัน เราทำงานกับลูกค้าเพื่อที่จะหาทางและค้นหาคำตอบของงานที่ยุ่งยากหรืองานที่มีเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากงานปรกติอีกด้วย

 

คุณภาพระดับสูง

ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์ มีความเข้มงวดกับขั้นตอนของระบบควบคุมคุณภาพภายในเป็นอย่างมาก รวมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียด ทั้งยังประสงค์ต่อคุณภาพสูงสุดของการเป็นผู้เชี่ยวชาญและการทำงานอย่างทุ่มเทจากพนักงานของเรา

 

ความซื่อตรง

พวกเราดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ ด้วยการปฏิบัติงานให้ตรงตามคำมั่นสัญญาอย่างเคร่งครัดในคุณภาพ การรับประกันความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ โดยที่เรายังคงให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

 

ความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี

พวกเราปฎิบัตกิจกรรมทุกอย่างโดยตระหนักในความปลอดภัยและการดูแลเอาใจใส่ผู้คนรอบข้าง