ผลิตภัณฑ์หลักที่ให้บริการ

งานโครงสร้างเหล็กสำหรับการก่อสร้าง, งานเหล็กขึ้นรูป, งานโครงสร้าง อุปกรณ์ สะพานและถนน, โครงสร้างและอุปกรณ์สายส่งไฟฟ้า, สายนำสัญญาณโทรคอม, ระบบน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย, การเกษตรและการแปรรูปอาหาร, ปิโตรเคมี และสารเคมี, ตะแกรงครอบท่อ, ท่อ, รั้ว, เหล็กหล่อ, หอระบายความร้อน, อุปกรณ์ห้องเย็น, ตัวยึดชนิดเกลียว, รางสายไฟแบบบรรได, รางสายไฟแบบถาด และ หอรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ
[sg_popup id=1]

Feature Projects