ภาพรวมบริษัท

ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์, เราเป็นบริษัทที่มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นการพัฒนา และให้ความสำคัญกับลูกค้าเสมอมา เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ความรู้ความสามารถของเราได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในธุรกิจชุบเคลือบสังกะสีแบบชุบร้อน เราให้บริการอย่างผู้เชี่ยวชาญและมีมาตรฐานในการบริการที่ดี มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรม รวมถึงมีคุณภาพในระดับสูง เราใช้นวัตกรรม ในการแก้ปัญหา ใส่ใจในรายละเอียด และพร้อมส่งมอบงานได้ตรงเวลา และเพื่อที่จะขยายการบริการของเราให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ บริษัทยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์ได้ทุ่มเทอย่างหนักในการพัฒนาด้านคุณภาพเพื่อผลักดันบริษัทให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้รับช่วงบริการที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของลูกค้าหลากหลายบริษัทในกลุ่มธุรกิจนี้

 

แผนกต่างๆในบริษัทของเราล้วนก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการบริการของเรา ดังเช่น:

  • แผนกวางแผนการทำงานของยูเนี่ยน – มีส่วนช่วยตอบสนองการทำงานที่มีประสิทธิภาพตามขอบเขตของเวลาและงบประมาณ
  • แผนกการขนส่งของยูเนี่ยน – เป็นแผนกที่ตอบสนองต่อการขนส่งสินค้าให้ได้คุณภาพและรวดเร็ว โดยให้บริการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะจากรถบรรทุกของเราเอง
  • จากการที่มีความยืดหยุ่น มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีวัตถุดิบที่ดี ทำให้บริษัทเราสามารถดูแลและให้บริการกับโครงการขนาดต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น โครงการขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ได้อย่างมีคุณภาพทัดเทียมกัน