นโยบายของเรา

คุณภาพ

ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์ มุ่งมั่นให้บริการตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการนำส่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด และตรงเวลาให้กับลูกค้าทุกท่านเสมอ

เรามีความคาดหวังมาตรฐานการทำงานที่สูง และความชำนาญจากพนักงาน เราขอให้สัญญาว่าจะพัฒนาและคิดค้นสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และการอบรมคุณภาพแรงงาน

 

เรามุ่งเน้นที่:

  • การทำตามความต้องการของลูกค้าตามที่ตกลงและระบุไว้สัญญา
  • เราจะให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำส่งสินค้าได้ตรงตามกำหนดเวลา เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

 

สำหรับสิ่งที่เรามุ่งเน้น เราจะทำให้สำเร็จโดย:

  • เน้นย้ำกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับนโยบายด้านคุณภาพและขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของเราเข้าใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณภาพสินค้าและการบริการ
  • ดำเนินการพัฒนาสินค้าและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านการคิดค้นสิ่งใหม่และนำการพัฒนาคุณภาพมาใช้ให้มีปะสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน
  • คัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าและการทำงานที่ปลอดภัย
  • ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์ ให้คำมั่นสัญญาในการบริหารสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และพวกเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น