ทีมผู้บริหารของเรา

ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์ ขับเคลื่อนด้วยประสบการของผู้ก่อตั้ง กลุ่มวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ ผู้ชำนาญการที่ให้คำปรึกษา และความสามารถของทีมผู้บริหาร

 

ทีมผู้บริหารของเรา มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ให้ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์ และบริหารจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพ

 

พวกเราล้วนเข้าใจว่าการที่บริษัทมีนโยบายที่มีคุณภาพและสามารถปฎิบัติได้จริงนั้นก่อให้เกิดความสำเร็จ และส่งเสริมการเติบโตของบริษัท และเพื่อมุ่งไปยังทิศทางนั้น ทีมผู้บริหารได้พัฒนากระบวนการ และกำหนดนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

 

ผู้บริหารจะทำงานใกล้ชิดกับทีมผู้จัดการเพื่อการเติบโตและการพัฒนาที่มั่นคงของบริษัท