การทำงานกับยูเนี่ยน

ยูเนี่ยน (Union) มีบุคลากรในองค์กรกว่า 100 คน และให้บริการลูกค้าในวงกว้างตั้งแต่บริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ ไปจนถึงองค์กรที่มีขนาดกลางและเล็ก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เราดำเนินกิจการมานานกว่า 30 ปี เริ่มก่อตั้งบริษัทที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ยูเนี่ยน เติบโตเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ที่ยึดมั่นในการให้ความใส่ใจต่อพนักงาน การเติบโตในหน้าที่การงาน และการตอบแทนให้กับศักยภาพในการทำงาน

 

วัฒนธรรมเฉพาะของยูเนี่ยน

วัฒนธรรมเฉพาะของบริษัทยูเนี่ยนที่สามารถจับต้องได้นั้น เป็นสิ่งที่ทำให้ยูเนี่ยนประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ ผู้บริหารของเราทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีในการทำงาน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความเคารพต่อผู้อื่น รวมถึง การมีรากฐานจริยธรรมที่แข็งแกร่ง หากได้เข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทยูเนี่ยน คุณจะได้สัมผัสกับความเป็นมิตร การดูแลเอาใจใส่ สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

 

การเติบโตในการทำงาน

ยูเนี่ยนมีโครงสร้างองค์กรที่เสริมสร้างความท้าทาย อิสระในการทำงาน รวมถึงลักษณะของงานที่หลากหลาย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการให้สถานที่ทำงานมีชีวิตชีวา ยูเนี่ยนสร้างโอกาสในการก้าวหน้าของพนักงานโดยการส่งเสริมความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสได้เข้าร่วมการฝึกอบรมต่างๆ

 

การให้การตอบแทนต่อศักยภาพของพนักงาน

การให้ค่าตอบแทนให้กับพนักงานของบริษัทยูเนี่ยนนั้น มุ่งเน้นที่จะให้พนักงานคงไว้ซึ่งศักยภาพที่ดีในการทำงาน ผ่านการทำงานที่มีคุณภาพและขยันขันแข็ง พนักงานของยูเนี่ยนจะได้รับเงินเดือนที่พิจารณาจากอัตรามาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม บวกกับศักยภาพในการในการทำงานของพนักงานเอง ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานบริษัทยูเนี่ยนยังได้รับเงินโบนัสประจำปีตามผลประเมินการทำงานของตัวเองอีกด้วย